ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DENETİM YÖNERGESİ

Doku Nakli Merkezleri Yönergesine istinaden Kompozit doku nakli güncellenen nakil türlerine ilişkin endikasyonlar listesi, donör içerme ve dışlama ve doku dağıtım önceliği kriteleri

Gazzeli yaralılar Türkiye’de şifa bulacak

Nyala - Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görevlendirme

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar

2015 yılı Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Danışmanı Hizmet Alımı

Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Deneyimi Ve Eğitimi Belgelerine Sahip Olanların Sertifikasyonu Hakkında Duyuru

2014 Yılı Eylül Dönemi Diyaliz Eğitim Planlaması Ekte yayınlanmıştır

Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği

2013/14 Sayılı Genelgenin iptali hakkında 2013/23 Sayılı Genelge

Başasistanlık Atama Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

Somali Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Görevlendirme

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi / 20-22 Kasım 2014 – Antalya

Müezzinoğlu, Sağlıkta 2023 Vizyonu programını açıkladı

Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

Ödüllü Yarışmalara Davet ve Kongre Bildiri Çağrısı!

“Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SİYÖS™)” için Yeni Bir Dönem Başlıyor.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır!!!

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi”ne ilişkin “Kod Oluşturma Aracı” kullanıma sunulmuştur.

Sağlıkta Akreditasyonda Önemli Adım…

Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi

112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları

Baglantilar