Sağlık Bakanlığı Avukat Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları Eğitimi Başvuruları Hakkında Duyuru

Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu yayınlanmıştır.

Mahkeme kararları gereği 08.03.2014 tarihinde yapılan görevde yükselme sınav sonuçları açıklanmıştır.

Acil sağlık hizmetlerinde yeşil alan uygulaması hakkında genelge

İl Özel İdarelerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2014 Yılı 1. Dönem (Ocak, Şubat, Mart) harcama veri girişi

Eczane Destek Personeli Yetkilendirme telafi sınavı 18 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır.

REÇETELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ÜRETİLMESİ VE ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMASI HAKKINDA DUYURU

E-İMZA TEMİNİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamında Döner Sermayeli İşletmelerin Mali Kaynaklarının Değerlendirilmesi Hakkında Genel Yazı

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı / 2014

Suriyeli hastalara verilen sağlık hizmetlere ilişkin 81 İl Valiliğinin (İl Sağlık Müdürlükleri) Dikkatine

2014-15 Tam Gün Yasası Uygulaması

Bakanlık Web Hosting Platformu Hakkında Açıklama

14. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

Tam Gün Yasası Uygulaması Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Çalışanları Servis Güzergahları Hakkında Duyuru

3359 Sayılı Kanununa eklenen Geçici 9. Madde hükmü gereğince Devlet Hizmet Yükümlülüğünden muaf tutulacak tabip ve uzman tabiplerden istenecek belgeler

2014 Yılı Fiyat Tarifesi

13. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

Nöbetler Hakkında Genelge 2014/12

Doku Nakli Merkezleri Yönergesine istinaden Kompozit doku nakli güncellenen nakil türlerine ilişkin endikasyonlar listesi, donör içerme ve dışlama ve doku dağıtım önceliği kriteleri

Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği

2013/14 Sayılı Genelgenin iptali hakkında 2013/23 Sayılı Genelge

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

Ödüllü Yarışmalara Davet ve Kongre Bildiri Çağrısı!

“Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SİYÖS™)” için Yeni Bir Dönem Başlıyor.

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır!!!

“İlaç Hataları Sınıflandırma Sistemi”ne ilişkin “Kod Oluşturma Aracı” kullanıma sunulmuştur.

Sağlıkta Akreditasyonda Önemli Adım…

Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi

112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları

Baglantilar